تصفیه برای برج های خنک کننده

بررسی تصفیه آب برجهای خنک کننده توسط فرآیند ازن زنی
آب برج های خنک کننده و چیلرها نیاز به تصفیه و درمان وسیعی دارد. در طی تصفیه این آب، باید سه فاکتور مهم خوردگی لوله ها و واحدهای تبادل گرمایی، رسوب های جدار داخلی لوله ها و ضریب تبادل حرارتی و رشد مواد پایین می تواند ضریب تبادل حرارتی را PH. میکروبیولوژی ( باکتری، جلبک و خزه ها) به طور هم زمان کنترل گردد های پایین میزان خوردگی مواد افزایش می یابد.تکنیک های تصفیه مرسوم، PH زیاد کند اما اشکال اینجاست که در استفاده از مواد شیمیایی مثل کلر و هیپوکلریت می باشد که خوردگی بیولوژیکی را کاهش می دهد، اما به علت داشتن پایداری و قدرت اکسندگی زیاد در آب باعث خوردگی شیمیایی می شوند.صورت های اصلی رسوب در برج های خنک کننده، یون های کلسیم و منیزیم می باشند که این رسوبات باعث ایجاد لایه ای ضخیم روی سطوح دستگاههای تبادل حرارت می شود.کاهش انتقال حرارت باعث عمل تبخیر آب و افزایش غلظت نمک ها در آب برج های خنک کننده می شود که در این حالت به اشباع رسیدن نمک ها تسریع می شود و رسوب گذاری افزایش می یابد. در آب برج های خنک کننده، تجمع میکروارگانیسم ها (بایو فیلم)ایجاد می گردد که این بایو فیلم ها از تشکیل کریستال اولیه یون ها و همچنین توانایی رسوب ها برای به هم پیوستن و سنگین شدن جلوگیری می کند و در نتیجه غلظت مواد آلی و معدنی در آب زیاد می شود و خوردگی را تسریع می کند. ازن به عنوان یک ضد عفونی کننده باعث گسستن بایو فیلم شده و این کار رسوب گذاری را افزایش می دهد و حتی آب با ظرفیت بالای مواد جامد محلول می تواند بارها و بارها سیرکوله شود که در نتیجه میزان تخلیه آب برج های خنک کننده کاهش می یابد.زمانی سیستم با چنین خصوصیاتی کار می کند که ازن با غلظت کمی در آب برج خنک کننده وجود داشته باشد و از تشکیل مجدد میکروارگانیسم ها جلوگیری کند. در این مقاله به بررسی تصفیه آب برجهای خنک کننده با روش جدید ازن زنی و مقایسه آن با روشهای قبلی پرداخته می شود. کلمات کلیدی: برج خنک کننده- تصفیه آب- ازناسیون- کلریناسیون

برجهای خنک کننده دارای انواع زیر هستند:

(INDUCED DRAFT COOLING TOWER -1 برج خنک کننده با پنکه مکنده
(FORCED DRAFT COOLING TUWER -2 برج خنک کننده با پنکه دمنده
(ATMOSPHERIC COOLING TOWER -3 برج خنک کننده اتمسفریک بادی بطور کلی ساختمان برجهای خنک کننده از صفحات چوبی پخش کننده آب، بادگیرها، لوله های توزیع کننده آب و حوضچه یا مخزن آب خنک شده و پنکه تشکیل شده است. اساس کاربرجهای خنک کننده بدین ترتیب است که آب گرم برگشتی از مبدلهای حرارتی وارد بالای برج شده و بر روی صفحات پخش کننده ریخته شده و به سمت پائین حرکت می کندو هوا از قسمت زیر برج به طرف بالا می رود و تبادل حرارت بین هوا و آب گرم صورت گرفته و آب خنک شده وارد مخزن یا حوضچه پائین برج گردیده و بوسیله تلمبه به مبدلهای حرارتی منتقل می شود. مقدار تبخیر آب بستگی به سطح تماس آب با هوا دارد. در برجهای خنک کننده مکنده ای، پنکه ها در بالای برج نصب شده و هوای اشباع شده از بخار را از داخل برج به خارج می فرستند و هوای تازه از اطراف برج بجای هوای خارج شده قرار می گیرد.

در برج های خنک کننده دمنده ای، پنکه ها در پائین برج و روی زمین قرار دارند و هوا را از پائین برج به بالا می رانند. در این نوع از برج خنک کننده، تعمیرات پنکه ها به علت پائین بودن آن را حت تراست. اطراف برج خنک کننده دمنده ای، بسته است ولی اطراف برج خنک کننده مکنده ای، باز است. بهمین دلیل در برجهای مکنده هوا از تمام جهات و بطور یکنواخت با آب تماس پیدا می کند ولی در برج های دمنده هوا به طور یکنواخت در همه جا با آب در تماس نخواهد بود. برجهای خنک کننده اتمسفریک با فشار جو و بوسیله جریان طبیعی هوا کار می کنند و برای به جریان انداختن هوا در آن از پنکه استفاده نمی شود. راندمان این برج به سرعت باد و رطوبت هوا بستگی دارد.اگر سرعت باد زیاد باشد، مقدار بیشتری آب از دست می رود و اگر سرعت باد خیلی کم باشد آب به اندازه کافی خنک نمی گردد. یک جریان ملایم باد اثر خوبی دارد.همچنین اگر رطوبت هوا زیاد باشد، تبخیر آب به خوبی صورت نمی گیرد و آب خنک نمی شود مزایای استفاده از فرآیند ازن زنی تصفیه شیمیایی آب برج های خنک کننده با استفاده از ازن دارای مزایای بسیاری می باشد که از جمله می توان به :[ موارد زیر اشاره کرد

1 کاهش میکروب ها و باکتری ها در زیر سطح 1000 cfu/ml –
Drift Air -2 حذف کامل باکتری ها در هوای مجاور برج های خنک کننده

-3 حذف کامل باکتری رسوب های مربوط به ذرات معلق در لوله چگالنده
-4 افزایش تعداد سیرکولاسیون
-5 حذف کامل مصرف مواد شیمیایی
-6 افزایش ضریب انتقال حرارت در لوله های کاندنسر درنتیجه کاهش تشکیل رسوب
-7 کاهش مصرف انرژی توسط کمپرسورها بین 5 تا 18 درصد
Blow Down -8 کاهش فوق العاده میزان زیر آب

به طور کلی مزایای استفاده از ازن در مقایسه با کلر به قرار زیر است:
1 -کاهش قابل توجه میزان رنگ، طعم و بو
2 -افزایش راندمان فیلتراسیون ( حدود 50 درصد )
3 -افزایش راندمان گندزدایی
4 -کاهش زمان مورد نیاز برای تشکیل فلوک و لخته سازی
5 -کاهش مواد شیمیایی موردنیاز برای فرآیند انعقاد
6 -کاهش ترکیبات تری هالومتان به میزان قابل توجه و نیز دیگر ترکیبات آلی کلر دار

Back Wash -7 کاهش لجن حاصل از فیلترها
8 – ناپایداری و عدم ایجاد باقیمانده مضر در آب
9 -عدم تحریک و اثر منفی روی پوست، چشم و مو بر خلاف کلر
10 – کوتاهتر بودن زمان ضد عفونی نسبت به کلر
11 -ترکیبات جانبی کلر مانند : کلرآمین و تری هالومتان ها در آب مضررات بسیاری برای سلامتی انسان و محیط زیست ایجاد می کند، در حالیکه ازن تمام ترکیبات اضافی موجود در آب را بدون ایجاد باقی مانده نامطلوب از بین می برد.

12 – مازاد ازن تزریقی در آب به دلیل ناپایداری آن به صورت اکسیژن از سطح آزاد می گردد و محیط اطراف را بسیار دلپذیر و مطبوع م یکند.

13 -با استفاده از ازن در سیستم تصفیه آب، زنگاب موجود در آب به ترکیبات نامحلول فریک تبدیل شده و ته نشین می گردد.

14 -با استفاده از ازن و کاهش میزان مصرف کلر، میزان خوردگی در مسیر جریان آب کاهش می یابد. -15 محصولات جانبی که در اثر ازناسیون آب آشامیدنی ایجاد می شود، در مقایسه با آنهایی که پس از کلراسیون به وجود می آید، خطر کمتری دارد.

2 دیدگاه در“تصفیه برای برج های خنک کننده

پاسخ دادن به دستگاه تصفیه آب لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *