پیشنهاد ویژه

دستگاه تصفیه آب صنعتی 5 متر مکعبی
8500000 تومان
فيلتر پلي پروپلين
فيلتر کربن گرانول
فيلتر ممبران
فيلتر UV
فيلتر شني یا مولتی مدیا
 
دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی ( اداری) 1600 لیتر
2450000 تومان
تصفیه آب خانگی aqua best
برند معتبر سالهای 2011 الی 2013 اروپا
دارای استانداردهای : NSF - WATER QUALITY - CE UEROPE - ISO
نوع سیستم تصفیه : اسمز معکوس
تعداد فیلترها : 8 عدد
ظرفیت آب دهی در 24 ساعت : 1600 لیتر
دستگاه تصفیه آب صنعتی 10 متر معکبی
13000000 تومان
فيلتر پلي پروپلين
فيلتر کربن گرانول
فيلتر ممبران
فيلتر UV
فيلتر شني یا مولتی مدیا